Søk

Du er her:

10 gode stimulerende råd

Kilde: Peter Wettenberg har ti tips til hvordan du forholder deg til demente og sørger for riktigst mulig stimulering.
Peter Wettenberg er spesialist i geriatri og overlege ved Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling på Ullevål universitetssykehus.

  1. Ta kontakt og sørg for å være i synsfeltet til den demente når du gjør det. Ikke kom bakfra og ta i vedkommende. Det kan oppleves skremmende.
  2. Presenter deg alltid. Ikke spør om vedkommende husker deg. Ikke spør: Husker du meg? Meg husker du vel?
  3. Sørg for rene briller og at evt høreapparat har godt batteri.
  4. Før en høflig samtale som åpner for kommunikasjon.
  5. DVD filmer kan engasjere, men må ikke ha raske sceneklipp eller mye og høy lyd. Langsomme naturprogram, gamle filmer med dvelende scener, stumfilmer, historiske filmer og fisker i akvarium kan fungere.
  6. For moderat til svært alvorlig demente personer kan stimulert nærvær fungere. Legg inn pauser med respons. Opptaket vil føles nytt hver dag.
  7. Legg til rette for ulike atferder. Minimer risiko, kamufler dører slik at ytterdør ikke ser ut som ytterdør. Aktivitetsforkle eller duk med knapper til å knappe opp og igjen, bånd til å knytte, rette og flette, kan være bra for dem med "plukkeadferd"
  8. Sorteringsadferd setter noen pris på. Avhengig av grad av finmotorikk, kan det være kort, knapper, kuler og lignende.
  9. Fysisk trening er viktig. Ballonger er bedre enn baller fordi de flyr saktere gjennom luften.
  10. Beroligende miljøtiltak kan være lyder som rennede bekk, bølger, fuglesang eller musikk. Kosedyr og akvarium kan og virke beroligende.

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77