Søk

Du er her:

Å kjenne igjen et hjerneslag

Slag rammer mange, og det er derfor svært viktig at personen får hurtig hjelp. Lær deg disse tre tingene, og kanksje du kan være med å redde en person?

Bare på SiV (Sentralsykehuset i Vestfold) kommer det inn gjennomsnittlig 5 personer i døgnet som resultat av hjerneslag. Hjerneslag er forøvrig tredje største dødsårsak i Norge, og rammer i alle aldre, selv om eldre er overrepresentert.

Under en fest snublet en jente- Ingrid - og falt. Hun forsikret alle at hun hadde det bra (de tilbød seg å ringe lege) og bare hadde snublet i en stein for hun hadde nye sko.
De hjalp henne å ordne seg og ga henne en ny tallerken mat - og selv om hun virket litt rystet, fortsatte Ingrid å more seg resten av kvelden.

Ingrids mann ringte senere og fortalte at hans kone hadde blitt kjørt til sykehuset. Kl 6:00 var hun død.

Hun hadde fått et slag på festen - dersom man hadde visst hvordan man kjenner igjen tegnene på slag, hadde kanskje Ingrid fortsatt vært i live i dag.

En nevrolog sier at hvis han får i hendene en slagpasient innen 3 timer kan han totalt heve effekten av slaget... totalt! Han sier at det vriene og vanskelige er å kjenne igjen et slag, få det diagnostiserert og få pasienten till lege innen 3 timer.

Å kjenne igjen et slag

Nå sier legene at alle kan lære seg å kjenne igjen et slag gjennom å stille tre enkle spørsmål:

  1. Be personen om å LE.
  2. Be personen om å LØFTE BEGGE ARMENE.
  3. Be personen om å SI EN ENKEL SETNING (sammenhengende) (for  ekspl.Sola skinner i dag)

Om personen har problemer med noen av disse oppgavene ring snarest 113 og beskriv symptomene.

En hjertespesialist sier, at hvis alle som får denne e-mailen sender den til 10 personer, kan du regne med at minst ett liv kommer til å kunne reddes.
 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77