Søk

  • AD/HD

    AD/HD er en nevrobiologisk betinget utviklingsforstyrrelse. Mange har medfødte tilleggsvansker og følgevansker som gir utfordringer i opplæringa. Forkortelsen står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77