Søk

Arbeid, hjelpemidler

Nedenfor finner du nettsteder og andre opplysninger som kan veilede deg vedr hjelpemidler på arbeid osv, men også hva du har rettigheter til vedr. arbeid, stønader osv.

Arbeid

Overgang fra skole til arbeid - http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral/NAV+Hjelpemiddelsentral+Vestfold/805357994.cms

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Hjelpemiddelsentralen - http://www.nav.no/1073751635.cms
 

Yrkesrettet attføring - http://www.nav.no/page?id=292
 

Arbeidsrådsgivning - http://www.nav.no/page? id=1073743201&queryparameter=arbeidsr%C3%A5dgivning
 
Trygderettigheter -  http://www.nav.no/page?id=805312596                         

Arbeidsmiljøloven §12, 13, 14 og 16

Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen

Hjelpemiddelsentralen - http://www.nav.no/1073751635.cms 

Folketrygdeloven § 10-5 og 10-7 - http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-034.html

Arbeidsmiljøloven kap 10 a - http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-010.html

Grunnlag for rask saksbehandling i forhold til hjelpemidler ved mulighet for arbeid, se
Hjelpemiddelsentralen - http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/For+voksne/Arbeid;jsessionid=05090F4BF6FD6D56B0CD65AFC6D13341.navnode01
 

Lønnstilskudd
 

NAV - http://www.nav.no/897.cms

Arbeidspraksis

NAV: http://www.nav.no/page?id=1073743084

Midlertidige sysselsettingstiltak for yrkeshemmede

NAV lokalkontor - http://www.nav.no/page?id=1073743084 

Arbeid med bistand

Oppfølging og støtte er nøkkelord. Personlig tilrettelegger følger brukeren ut på arbeidsplassen -
http://www.nav.no/888.cms

Funksjonsassistent på arbeidsplassen

NAV - http://www.nav.no/805362633.cms

Arbeidsmarkedsbedrifter/fadder/praktisk hjelp

NAV-trygd - http://www.nav.no/page?id=1073743084
Folketrygdloven kap. 11 - http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-035.html

Uføreytelser

Tidsbegrenset uførestønad - http://www.nav.no/Jobb+og+arbeidsliv/Jobb+og+helse/Uf%C3%B8reytelser/Tidsbegrenset+uf%C3%B8rest%C3%B8nad
 

Uførepensjon http://www.nav.no/Jobb+og+arbeidsliv/Jobb+og+helse/Uf%C3%B8reytelser/Uf%C3%B8repensjon    

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77