Søk

Asperger syndrom

Lagt til lenken da diagnosen Asperger er fjernet og hører nå inn under autismespekterforstyrrelser.

http://no.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

 

Innlegget her er skrevet av Spesialist i klinisk psykologi Synnve Schjølberg.

Aspergers syndrom er en lidelse innenfor det vi kaller autismespekteret. Fagfolk som har arbeidet med denne formen for autisme har lenge vært uenig om kriteriene for diagnostisering. Dette har resultert i at det har tatt lang tid å få godkjent felles kriterier for Amerika og Europa. Aspergers syndrom ble tatt inn i diagnosekriteriene i 1994 (ICD), men denne versjonen ble ikke brukt før nærmere 1998.

Da amerikanske Laura Wing i 1981 beskrev Aspergers syndrom, på bakgrunn av tyske Hans Aspergers arbeid, ønsket hun å skille ut syndromet fra klassisk autisme. På den ene siden har disse barna gode språkferdigheter og rimelig godt utviklet intelligens, på den annen side har de så store sosiale problemer at fungeringsevnen innen samhandling er i varierende grad dårlig. Å gi disse barna en autismediagnose ble fullstendig feil, da autistiske barn også, i varierende grad, er mentalt tilbakestående.

Hva hadde dette å si for foreldre?
Det var en av grunnene til at Laura Wing nettopp ønsket å skille ut Aspergers. Hun møtte en rekke foreldre som fikk diagnosen autisme på sine barn. Som ventet ble de fleste foreldre, som da leste seg frem til kunnskap om autisme, meget overrasket over hvor dårlige fremtidsutsikter deres barn hadde. Det var derfor viktig å gi disse foreldrene realistiske forhåpninger og støtte og muligheten for å treffe andre foreldre med barn med samme problemer.

Årsak
Asperger syndrom har biologiske årsaker på samme måte som autisme. Det er sannsynligvis flere ulike årsaker. Det eksiserer foreløpig ikke en fullstendig oversikt over årsaker, og dette er gjenstand for forskning. Det ser ut til å være en betydelig arvelig komponent, da det ikke er uvanlig at flere medlemmer i en familie eller slekt har ulike varianter av autismespekterforstyrrelser

 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77