Søk

Autisme

Autisme karakteriseres som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er en samlebetegnelse for alvorlige utviklingsforstyrrelser med kvalitative avvik i gjensidige sosiale samspill, kommunikasjonsmønstre, og begrenset stereotyp, repetitiv atferd og interesser. Autisme omfatter diagnosene Barneautisme, Aspergers syndrom og Atypisk autisme. Mange mennesker med autisme har også andre tilleggsfunksjonshemminger, slik som epilepsi og utviklingshemming.

Forekomst
Tallene for forekomsten av autisme varierer mye i de studiene som er publisert (ca 0.7 – 15.5 pr. 10 000), men man antar at ca. 10 per 10 000 innbyggere er et anslag mange kan enes om. Forekomsten er hyppigere hos gutter enn hos jenter ( ca 4:1), mens jenter med autisme oftere ser ut til å ha dårligere prognose enn gutter.

Årsaker
Autisme er en sammensatt funksjonsforstyrrelse. Debutalderen og grad av funksjonshemning ser ut til å variere med de antatte årsakene. Moderne forskning bekrefter at autisme har en genetisk forankring, men det er ennå uklart hvilke(t) kromosom(er) forstyrrelsen kan knyttes til.

Symptomer og kjennetegn
Autisme diagnostiseres i dag ofte ved 2-3 års alder. Identifisering av tidlige tegn har imidlertid vist seg mulig allerede rundt 1- års alderen.

Sosiale ferdigheter
Barn med autisme kan virke uinteresserte, de synes ikke å reagere når de blir lekt med eller stelt, er vanskelige å roe når de gråter, og de virker ofte fornøyde med å være alene.
Noen barn med autisme ser ut til å mislike kroppskontakt, de vender seg bort fra foreldrene og kan virke stive og redde når de blir tatt opp.
Noen synes ikke å reagere på stemmer og kan mistenkes for å ha en hørselhemning, andre er oversensitive både for syns- og hørselsinntrykk.
 

  

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77