Søk

Barn fra 0 - 6 år

Gode henvisninger for barn fra 0-6 år.

 Helsestasjon  

Kontakt helsestasjon i din bostedskommune.
Gå inn på kommunes hjemmeside.

På sykehus

Rett til informasjon

Barnehabilitering

Les mer om kompetansesenterene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger www.frambu.no
Kontakt PP- tjenesten i din kommune.

Ansvarsgrupper

Les mer om Individuell plan, ved behov for langvarige og sammensatte tjenester.

Pleiepenger, etter hjemkomst med barnet og IP, Individuell Plan     

Barnehagen

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77