Søk

Du er her:

Betingelser for bruk av TrygghetsNett

Personopplysninger
Beskyttelse av privatlivet er et sentralt element i bruken av TrygghetsNett. Helsepersonell har strenge regler å følge når det gjelder personopplysninger til pasienter, og helsepersonell er underlagt juridisk taushetsplikt.
Som pårørende har du ingen juridisk taushetsplikt å forholde deg til, men TrygghetsNett ønsker å presisere at du har en moralsk taushetsplikt du bør ta hensyn til.
Behandling av personalopplysninger vil skje i full overensstemmelse med gjeldende lover.
I de fleste tilfeller vil personopplysninger utelukkende kunne videreformidles med ditt samtykke.

Etikk
TrygghetsNett forbeholder seg retten til å fjerne materiale som kan være upassende, støtende, injurierende, faktafeil eller annet materiale som etter TrygghetsNetts vurdering kan oppfattes motstridende til god moral og etikk.

Språkbruk
Upassende og støtende språkbruk kan føre til advarsel til deltaker, og evt. opphør av tilgang til TrygghetsNett.

Kvalitetssikring av fagstoffet
Fagstoffet som er lagt inn i TrygghetsNett vil bli løpende kontrollert for å kvalitetsikre innholdet. En gjør imidlertid oppmerksom på at det meste av fagstoffet er hentet fra andre kilder, og disse er vist til under eget område under Kilder. TrygghetsNett ønsker ikke å fremstå som egenprodusent av alt innhold, og ber om tilbakemelding der vi ikke har vist til de rettmessige innehaverne av innlagt materiale.

Ansvar
TryygghetsNett kan ikke gjøres ansvarlig for skader som er en konsekvens av bruken/misbruket av innholdet i TrygghetsNett.

Passord
For å bruke diskusjonsforumet og webkameraet frå du tildelt passord. Dette er du selv ansvarlig for, og passordet skal ikke gis eller overføres til andre. Misbruk av dette vil medføre opphør av tilganger.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77