Søk

Bolig

Her følger en oversikt over mulighter for å skaffe egen bolig og altenativer til egen bolig.

Tilskudd fra Husbanken

Kommunalt boligtilskudd

Hjelpemidler til innredning og tilpasning av bolig

Omsorgsbolig 
         
Bistand i bolig 

Lån i Husbanken

Oppføringslån

Utbedringslån

Startlån

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77