Søk

Du er her:

Selvorganisert selvhjelp for rusmisbruk

Selvorganisert selvhjelp i møte med rusmiddelproblemer
19.01.11: For første gang er alle organisasjonene som driver med selvhjelpsarbeid i møte med rusproblemer samlet i ett hefte - med beskrivelse av organisasjonene og kontaktinformasjon.

Heftet er utviklet av Selvehjelp Norge i samarbeid med organisasjonene og Helsedirektoratet.

Kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp er en del av Helsedirektoratets arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet og heftet gir en oversikt over de ulike organisasjonene på nasjonalt nivå.

Helsedirektoratets anmodning og håp er at fastleger, helse- og sosialtjenestene, NAV, ruskoordinatorer, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner bestiller heftet for å bidra til å gjøre denne informasjonen mest mulig tilgjengelig for personer som vil kunne nyttegjøre seg disse mulighetene i forebyggende og rehabiliterende sammenheng.

Av innholdet kan nevnes:

  • Kort om Selvhjelp Norge
  • Kort om selvorganisert selvhjelp
  • Selvhjelpsmuligheter i møte med rusproblemer - oversikt over organisasjoner
  • Oversikt over bruker- og interesseorganisasjoner i rusfeltet
  • Organisasasjoner innen psykisk helse
  • Informasjontiltak
  • Informasjon om praktisk selvhjelpsarbeid
Heftet finner du her