Søk

Du er her:

Demens

Demens er et samlebegrep på flere sykdommer som rammer hjernen. Det er ikke uvanlig med blandingsforekomster av demens. Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet som medfører svikt i hukommelse, oppmerksomhet, læring, tenkning og kommunikasjon. Den kognitive svikten fører til sviktende evne til å klare dagliglivets aktiviteter. Endret atferd og psykiske symptomer er vanlig. Tilstanden er kronisk, kan ikke kureres og forverrer seg over tid.

Forekomst av demens

 • Ca. 70 000 personer med demens i Norge
 • Omtrent 60 prosent har Alzheimer
 • En av 20 over 65 år er dement
 • Blant de over 80 år er andelen en av fem
 • I 2030 vil tallet være fordoblet
 • Innen 2050 vil tallet tredobles
 • Forekomsten øker med økende alder
 • Overvekt mellom 70 / 74 år - 4 / 5 %
 • Overvekt mellom 90 år og eldre - 30 - 35 %
 • Noe høyere forekomst blant kvinner
 • Forekomst i sykehjem: 70 / 80 %
 • De fleste demenssykdommer er kroniske- de kan ikke gå tilbake eller helbredes og forverres med tiden
 • Forskere verden over jobber på spreng for å finne en kur

Gode råd for forebygging

 • En rekke studier viser at det man foretar seg i 50 års alderen har en stor betydning for helsen som 70-åring, også for utvikling av demens
 • Alzheimer og hjerte- og karsykdommer har mange felles risikofaktoreer og kna forebygges på samme vis:
  • ikke røyk
  • spis mer fisk, frukt og grønt
  • mosjoner minst en halv time hver dag
  • sjekk blodtrykk og kolesterol og ta det opp med legen dersom det er demens elle rhjerte-og karsykdommer i familien
  • vær sosialt engasjert og ha et aktivt liv

Vanlige symptomer

 • Spør om igjen
 • Husker ikke beskjeder
 • Mestrer ikke nye husholdningsmaskiner
 • Går seg bort på kjente steder
 • Vrangforestillinger, illusjoner, hallusinasjoner
 • Personlighetsendringer
 • Apati, tilbaketrekning, interesseløshet og endret motorisk atferd
 • Nedsatt toleranse
 • Irritabilitet og aggressivitet
 • Vurderingsevnen kan bli nedsatt

Hvordan diagnosen stilles

Fordi symptomene ved demens kan være diffuse og ligne på andre tilstander, er det viktig å undersøkes av lege.
Ta kontakt med fastlegen, bestill gjerne en dobbeltime slik at du som nærmeste pårørende kan fortelle om hvordan du opplever situasjonen.
Kan du ikke snakke om dette i nærvær av personen med demens, så bestill en time til deg alene på forhånd og forklar situasjonen.

Den kliniske medisinutredningen kan inneholde

 • Sykehistorien fra pasient og pårørende
 • Vurderingsskala
 • Vurdering av mental kapasitet
 • Sykehistorie
 • Samtale
 • Psykologisk testing
 • Somatisk undersøkelse
 • Blodprøver
 • Computer tomografi av hjernen (CT)
 • Elektrokardiografi- EKG
 • Elektroencefalografi EEG

Spesialisthelsetjenesten

Hvis den første utredningen hos fastlegen ikke gir tilstrekkelig klarhet i sykdomsbildet, kan fastlegen hevise pasienten videre til en spesialist for mer detaljerte undersøkelser:

 • EEG - elektroEncefaloGram som kan avsløre forandringer i hjernen som er typisk for demens. Undersøkelsen viser den elektriske aktiviteten til hjernen
 • CBF - måling av hjernens blodgjnnomstrømning. ved noen demenstilstander forandres blodgjennomstrømmen til hjernen. Dette kan gjelde Alzheimer og frontalpannedemens.
 • MR - er en røtgenundeersøkelse som kan vise endringer i mykt vev. Denne undersøkelsen er til hhjelp når det er mistanke om vaskulær demens.

Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelse

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77