Søk

Du er her:

Nye forskningsresultater fra Paris 2011

Link til konferansen i Paris:

http://www.alz.org/aaic/

Et utvalg av den nye forskningen som ble presnetert på den internasjonale alzheomerkonferansen i Paris:

Fall før hukommelsestap

Fall og balanseproblemer er mer vanlig hos mennesker som er i en tidlig fase av å utvikle Altzheimer, viser nye studier. Personer med  lommer (i hjernen) av det giftige alzheimerproteiner amyloid hadde dobbel så stor risiko for fall. Studien viser dermed at fall og endring i bevegelse og gange kan være tidlige tegn på Alzheimer, selv før man ser hukommelsestap.

Lavt stressnivå

Eldre kognintive mennesker skårer lavt på målinger av stress, angst, depresjon og traumer, til tross for at de har opplevd livstruende sykdom, vold eller et liv med avhengighet. Forskere konkluderer med at denne typen motstansdyktighet kan være en faktor for å unngå Alzheimer. I følge Gjerstad (professor i nevrologi ved RikshospitaLET), kan stress og andre belastninger være skadelig for visse hjerneområder. Blant annet hippocampus http://no.wikipedia.org/wiki/Hippocampus  som er av betydning for hukommelsen.

Biomarkører

En biomarkør er en forbindelse som kan brukes som måleinstrument eller indikator for å se om man er syk, eller hvordan kroppen reagerer på behandling. F.eks. er blodtrykk en biomarkør for hjertesykdom. To studier fra konferansen i Paris understreker viktigheten av globale standarder for biomarkører på Alzheimer, gjennom deling av resulateter.

Mild kognitiv svikt( def på kognitiv: som gjelder fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse)

En person med mild kognitiv svikt har prblemer med hukommelse, språk eller andre mentale funksjoner som er alvorlig nok til å merkes for andre mennesker og på tester, men ikke alvorlige nok til å forstyrre dagliglivet. Ikke alle med diagnosen utvikler Alzheimer, men forskning har vist at personer med mild  kognitiv svikt har økt risiko for å utvikle Alzheimer, spesilet hvis de har problemer med hukommelsen. Å identifisere faktorer somkan forutsi overgang fra mild kognitiv svikt til Alzheimer prioriteres nå av forskerne. Depresjon, apati, angst, tap av evne i daglige aktiviteter og kardiovaskulære faktorer er i et stort astudie indentifisert som indikatorere på en slik overgang.