Søk

Diagnostistikk

Flere av atferdsformene og symptomene ved autisme kan til forveksling også ses ved andre lidelser. Det er av stor betydning at man finner fram til den diagnosen som best beskriver problemstillingene et barn har fordi implikasjoner for tilrettelegging og behandling ofte vil være ulik for ulike diagnoser. Enkelte av diagnosene kan også forekomme samtidig. Nedenfor presenteres noen av disse;

 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen. Alvorlig omsorgssvikt
 • Kontaktforstyrrelser ved følelsesmessig forstyrrelse i barndommen.
 • Spesifikke forstyrrelser av tale og språk
 • Kontaktforstyrrelser ved hyperaktivitet
 • Schizofreni med tidlig debut
 • Psykisk utviklingshemning
 • Elektiv mutisme
 • Tvangslidelse

Flere somatiske og nevrologiske forstyrrelser har høyere forekomst hos mennesker med autisme enn i befolkningen for øvrig. Epilepsi og ulike problemer knyttet til fordøyelse, mage og tarm er eksempel på slike.

Tidlige tegn på autisme
Autisme kan oppdages allerede i spedbarnsalderen.

Barnet kan;

 • Vise atypisk reaksjon på nærhet fra foreldrene
 • Kan være vanskelig å få til å spise ordentlig
 • Gråte mye og virke utilfreds Reagere uvanlig på foreldrenes stemme eller virke likegyldig
 • Virke til å trives best i sitt eget selskap
 • Vise uvanlig sterke følelser ved forandring i rutiner og vise uvanlig sterk tilknytning til enkelte objekter
 • Orientere seg for ofte mot spesielle ting i omgivelsene (lys, spesielle objekter)
 • Foreldre kan oppleve at det virker som barnet ser ”gjennom” dem eller barnet

Til tross for at mange foreldre tidlig har ant at noe må være annerledes med barnet slår mange seg til ro med velmente råd fra helsepersonell, og andre, om at ting vil gå godt bare man gir barnet tid. Symptomer hos barn kan av og til forsvinne uten videre oppmerksomhet eller behandling. Autisme antas være en livsvarig funksjonshemning og det er av stor betydning at utredning, diagnostisering og behandling blir igangsatt på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77