Søk

Du er her:

Diverse plandokumenter, veiledere, rapporter, forskning o.l

Her finner du materiale som er utgitt av departement og direktoratet og andre som er relevante i en behandlingssammenheng.

Veileder - Fra bekymring til handling. Direktoratet ønsker å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring fro et mulig rusrelatert probelm, oghvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling. Link: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet/Sider/default.aspx

Modeller for rusbehandling - en kunnskapsoversikt.http://www.bufetat.no/PageFiles/7906/1/110506%20Modeller%20for%20rusbehandling,%20en%20kunnskapsoversikt.pdf

Rapport - Tett oppfølging virker. Å tildele en rusmisbruker en egen tillitsperson gir både mer tilgjengelige tjenester, økt mestring, aktiv brukermedvirkning og bedre samhandling. Link: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/rus-og-psykisk-helse-tett-oppfolging-virker.aspx

Rusmiddelarebidet i kommunen - Kommunen er en viktig arena for forebygging, identifisering, kartlegging, behandling og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer. Her kan du lese om oppgavene og tiltak som finnes i kommunen. Se link: http://www.helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/rusmiddelarbeid-i-kommunen/Sider/default.aspx

En bedre hverdag - Link: http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/Artikler/Etter_dato/Slik_fikk_15_brukere_en_bedre_hverdag

Nettsted : http://www.ung.no/oss/rusmidler/70575.html

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77