Søk

Du er her:

  • Førstehjelp ved hjerneslag

    Hjerneslag er en av de store folkesykdommene og årsak til invaliditet og dødelighet i hele verden. “Proppløsende” behandling kan redde millioner av hjerneceller og hindre varig invaliditet. Forutsetningen er at befolkningen kjenner symptomene på hjerneslag, og at helsevesenet sørger for rask og riktig hjelp.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77