Søk

Du er her:

Førstehjelp ved hjerneslag

Hjerneslag rammer i alle aldre. Et uventet illebefinnende kan være hjerneslag. Har du mistanke om at noen er rammet, må du handle raskt og ringe 113! Lær deg symptomene og førstehjelp ved hjerneslag.

Hjerneslag er en av våre store folkesykdommene og en viktig årsak til invaliditet og dødelighet i hele verden. 16.000 nordmenn rammes årlig. Bare fem prosent får kvalifisert legehjelp innen de første tre timer!

Hjerneslag - Film fra Norsk Luftambulanse on Vimeo.

SOS-huskeregelen – lær deg symptomene!

Selv om mange hjerneslag kommer som lyn fra klar himmel, kan enkelte fortelle at de merket symptomer på at noe var galt dager eller timer før selve slaget rammet. De aller fleste hjerneslag vil kunne fanges opp ved å bruke de enkle grepene i SOS-huskeregelen:

Smile: Få den som er syk til å smile. Et hjerneslag fører ofte til lammelser i halve siden av ansiktet. Det betyr at en som er rammet bare klarer å trekke opp den ene munnviken, og han får derfor et skjevt smil.

Over hodet: Få vedkommende til å strekke begge armene over hodet. Et hjerneslag vil ofte føre til nedsatt førlighet i en av kroppshalvdelene. Resultatet er gjerne at man ikke klarer å løfte begge armene likt over hodet.

Snakke: Et vanlig symptom ved hjerneslag er redusert taleevne. Det kan enten være at vedkommende ikke klarer å formulere forståelige ord, eller at man ikke finner riktig ord. Det kan også være at vedkommende klarer å snakke, men ikke forstår andres tale.

Ring medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart!

Hvis ett av de tre “SOS-symptomene” i er til stede, må du mistenke hjerneslag og søke hjelp. Jo raskere pasienten kan komme under behandling, jo bedre er mulighetene for et godt resultat. Mistenker du hjerneslag, ring medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart.

Typisk for hjerneslag er at det oftest rammer den ene halvdelen av kroppen. I tillegg til “SOS-symptomene” kan hjerneslag også gi andre symptomer, for eksempel svimmelhet, kraftig hodepine, plutselig kvalme eller kraftig øresus.

Ikke “vent og se”

Hjerneslagsymptomer som går over i løpet av et døgn blir av mange kalt drypp”. Dette er ofte en liten blodpropp og et varsel om at et større hjerneinfarkt kan komme. De som har slike episoder skal derfor legges inn i sykehus for undersøkelser for å forebygge hjerneslag så langt det lar seg gjøre. Fem prosent av de med et ”drypp” vil utvikle et hjerneslag innen ett døgn og 10 prosent innen en uke. Det er derfor ingen grunn til å “vente og se” hvis man får symptomer på hjerneslag. Dette er en akutt sykdom som skal raskt til sykehus for behandling.

Din hjelp er viktig!

Eksperter på hjerneslag mener nordmenn bør bli flinkere til å ta slike tegn alvorlig. Å forstå at det kan dreie seg om et hjerneslag er en forutsetning for å kunne tilkalle hjelp og starte behandling. Noen av tegnene og symptomene på slag er typiske og kan vanskelig blandes sammen med noe annet. Som pårørende eller vitne til en akutt syk kan man derfor være til stor hjelp med å stille en foreløpig diagnose.