Søk

Du er her:

  • Førstehjelp

    En overdose kan være livstruende – enten det er Tante Olga som tar for mye medisin, en venn som drikker for mye på festen, eller en som har tatt en overdose heroin. Ved mistanke om overdose eller alvorlig forgiftning, ring medisinsk nødtelefon 113, før du igangsetter tiltak på stedet.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77