Søk

Lenker

Her finner du mange lenker som inneholder god inforamsjon.

Her finner du informasjon og filmer om hjerneslag:      http://hjerneslag.no/

Mange blir mer sårbare etter et hjerneslag: http://nhi.no/forside/a-leve-med/hjerneslag-a-leve-med-6442.html?page=3

Landsforeningen for slagrammede: http://www.slag.no/

Slagordet er navnet på medlemsbladet til Landsforeningen for slagrammede(LFS) Det kommer ut fire ganger pr år og kan lastets ned her: http://www.regioner.nhf.no/index.asp?id=51664

Helsenorge er en offentlig helseportal. Dett er en veiviser til helsetjenester og informasjon om helse, sykdommer, behandling og rettigheter. www.helsenorge.no

Norge.no er en veiviser til informasjon og tjenester om offentlige tjenester i Norge:

www.Norge.no

Fastlegebytte, les mer her: https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Hjerneklubben er et treningssted for hjernen. Hjerneklubben passer for den som ønsker å trenge hjernen og huske bedre. Mottoet er: Få mer ut av hjernen- få mer ut av hverdagen: http://www.hjerneklubben.no/

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Du kan bestille den her. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Du kan bestille den her: post@ffo.no   eller kjøpe den i bokhandelen.