Søk

Skolen

Her følger informasjon om barns rettigheter ved skolegang

 Grunnskolen

Opplæringsloven § 2-6 og 2-14
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-6

Individuell opplæringsplan
http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=39043

Tilrettelegging på skolen / hjelpemidler i grunnskolen, videregående skole og som lærling/lærekandidat

Opplæringsloven kap. 9 a
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-011.html

Folketrygdeloven kap. 10
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-034.html

Plan- og bygningsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html

Spesialisthelsetjenesteloven § 3 – 5
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-061-003.html#3-5

Skolehelsetjenesten

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3
http://www.lovdata.no/all/tl-19821119-066-001.html#1-3 
Helsestasjonen har fortsatt kontakt med skolene.

Skolefritidsordningen (SFO)

Opplæringsloven § 13-7
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-7

Undervisning hjemme og på sykehus

Pasientrettighetsloven § 6-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-007.html#6-4

Opplæringsloven § 2-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

Tilpasset opplæring

Undervisning i grunnskolen og videregående opplæring - regelverk, prosedyrer og prosesser, utgitt av Utdanningsdirektoratet.
www.ls.no

Opplæringsloven § 1-2
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-001.html#1-2

Tilrettelegging av eksamen

PP-tjenesten er vanligvis vurderingsinstans, men både eleven selv og foreldrene kan uttale som om behov. Rektor tar den siste avgjørende avgjørelsen.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77