Søk

Habilitering

Definisjon på habilitering og rehabilitering:

  • Habilitering er arbeidet med konsekvenser av medfødt eller tidlig ervervet sykdom, skade eller lyte.
  • Rehabilitering er arbeidet med konsekvenser av sykdom eller skade som har oppstått etter normalutvikling

Når diagnosen er stilt, trengs et omfattende behandlings- og støtteapparat for å kunne tilby best mulig behandling. En rekke fagpersoner vil i forskjellige perioder være viktige i oppfølgingen av barnet: Fysioterapeut, helsesøster, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, allmennlege og ulike medisinske spesialister, psykolog, sosionom og ev. miljøpersonale. Etter hvert som barnet vokser, vil behovene endres, og en ansvarsgruppe bestående av de til enhver tid mest sentrale personer vil være det beste for å beholde oversikt og koordinere den samlede innsatsen. Et nært og godt samarbeid mellom fagpersonene og foreldrene vil være av største viktighet for et godt behandlingstilbud.

De med CP som er plaget med epileptiske anfall, får medisiner til å forhindre at slike anfall kommer. En sjelden gang kan det også være aktuelt å behandle spasmer (muskelspenninger) og muskelkramper med legemidler.

Fysioterapi tar sikte på å bedre koordinasjonsevnene, hindre skadelige kroppsholdninger og bevegelsesmønstre og å bedre barnets bevegelighet generelt. Dette vil ikke alltid være nok, og det kan være aktuelt med kirurgi. I slike tilfeller vil det først og fremst være snakk om å rette ut deformerte ledd eller bein. 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77