Søk

Habilitering

Foreldrene er barnas største ressurs. Alle gode faglige meninger og tiltak må planlegges sammen med foreldrene og ta utgangspunkt i deres verdisyn og hva de synes er viktig for barnets trivsel og utvikling.

De første levemåneder er barnets evne til samspill det aller viktigste, og alle tiltak må innrettes deretter. Etablering av tidlig og god kommunikasjon som videreutvikles, påvirker barnets nysgjerrighet og motivasjon. En god start gjør alt så mye lettere senere - ikke minst når barnet etter hvert i større grad blir sin egen læremester, også gir klarere beskjed om sine behov og bistand kan bedre tilpasses. 
For at foreldrene skal kunne ta reelle valg, har alle fagpersoner en rett og plikt til å informere om hva de mener er viktig for barnet, og hva de kan tilføre. De første leveårene bør all faglig hjelp integreres i en helhet.

Alle som arbeider nært i forhold til barnet og familien bør organiseres i en ansvarsgruppe. Gruppen bør ha en koordinator, som er foreldrenes hovedkontakt og som organiserer innkalling og møtevirksomhet. Gruppens sammensetning vil variere over tid og de eneste selvfølgelige medlemmer er foreldrene. En av gruppens medlemmer er ansvarlig for å samordne barnets habiliteringsplan, og spesielt viktig er det at denne planen følges uavhengig av fagprofesjonenes bakgrunn eller organisatoriske tilknytning.

Når barnet blir eldre kan man gjerne dele opp planen noe og periodevis for eksempel trene spesifikt på ting barnet sliter med.
I et langt livsløp er det viktig for mennesker med Down syndrom at alle fagpersoner innser sin egen faglige begrensning, men samtidig har et godt overordnet helhetssyn og evne til å innhente annen kvalifisert hjelp når behovene tilsier det.

Hvert fylke har en habiliteringstjeneste som du som pårørende kan ta kontakt med:

Habiliteringstjenesten ved SIV

 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77