Søk

Du er her:

Håndbok om helse og sosial- tjenester i kommunen

Når vi trenger hjelp, kan det være vanskelig å vite hvilke tilbud som finnes, hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss. Derfor har Helsedirektoratet laget denne håndboka om helse- og sosialtjenesten i kommunen – som en hjelp på veien.

Målet er å gi en oversikt over rettigheter og plikter etter helse- og sosiallovgivningen, og hvordan en skal forholde deg til kommunal forvaltning ved søknad, vedtak og klagebehandling. Håndboka gir oversikt over de viktigste tjenestetilbudene i kommunen og hvilke prinsipper tjenestene er basert på.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_6#§28

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77