Søk

Du er her:

Hjernens oppbygging og funksjon

Nervesystemet består av hjernen, ryggmargen, nervene og sanseorganene.

Sentralnervesystemet = hjernen + ryggmargen.

Det perifere nervesystemet = nervene, nerveendene og sanseorganene.

All informajson i hjernen, og til og fra hjernene, blir sendt som nervesignaler, dvs som små elektriske signaler. Nerveimpulsene er alltid like.

Hjernen tolker og oversetter nerveimpulsene alt etter hvilken hjernecelle som mottar dem og hvilken hastighet/frrekvens de kommer med.

Hjernen vår veier ca 1300 gram, og betsår av flere deler.

Storehjernen består av to hjernehalvdeler - hemisfærer.

Ytterste del er hjernebarken. Denne styrer resten av nervesystemet og kroppen.

Hjernens overflate er buklete. Furer og spalter deler hjernen inn i høyere og venstre pannelapp, isselapp, bakhodelapp og tinninglapp.

Ulike områder har ulike oppgaver.

Hjernestammen forbinder storhjernen med resten av sentralsystemet. Den fortsetter gjennom et hull i skallen før den går ned i ryggmargen. Her går det tett med nervefibre. Her ligger også viktige omkoblingsstasjoner og sentraler.

Bak hjernestammen ligger lillehjernen. Den er viktig for planlegging og kontroll av bevegelser og for balanse og likevekt.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77