Søk

Hva forårsaker CP?

Alle former for skadelig påvirkning under den fasen hvor hjernen utvikler seg, kan forårsake CP. Skaden kan derfor oppstå enten under svangerskapet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene

Under svangerskapet

Alle forhold som kan gi for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt, øker sjansen for utvikling av cerebral parese:

 • Mer enn ett foster (tvillinger, trillinger)
 • Skadet morkake og dermed påvirkning av fosterveksten
 • Infeksjoner under svangerskapet
 • Dårlig ernæring under svangerskapet
 • Mor utsatt for giftstoffer under svangerskapet, dette omfatter også røyk og alkohol
 • Blod-uforliklighet mellom mor og barn
 • Kromosomfeil hos barnet
 • Arvelige defekter hos barnet
 • Tilfeldig oppståtte misdannelser i barnets hjerne

Under fødselen

 • Langvarige eller svært bråe fødsler kan forårsake skade
 • Barnets hode kan komme i klem og skades

Dårlig oksygentilførsel til barnet under fødselen kan forårsake hjerneskade

I tidlig barndom

 • Infeksjoner som hjernehinnebetennelse
 • Hjerneblødning
 • Hodeskader som følge av ulykker eller mishandling
 • Drukning
 • Forgiftning

Det har tidligere vært mye snakk om dårlig oksygenering av barnet under fødselen, som årsak til CP. Forskning har nå vist at årsakene er mer komplekse enn som så. En vanskelig fødsel kan like gjerne være en følge av at barnet allerede er skadd, som at det er en årsak til CP. Mange CP-barn er født for tidlig, men det er også de som gjennomgår et helt problemfritt svangerskap og likevel føder barn med CP.
Det er svært sjelden at en kan peke ut én faktor som en kan si var årsaken til utviklingen av cerebral parese. Mange vil spørre seg selv hvorfor dette skjedde akkurat meg - gjorde jeg noe galt? De fleste må dessverre innfinne seg med at dette er spørsmål en aldri kommer til å få et tilfredsstillende svar på. Det er en stor styrke hvis en klarer å gi slipp på disse spørsmålene, akseptere barnets CP og begynne å se framover.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77