Søk

Hvordan arter CP- seg?

Spesielt det første leveåret kan det være vanskelig å avgjøre om barnet er normalt eller om det finnes hjerneskade. En rekke trekk kan gi mistanke om tilstanden: Suge-svelge-problemer som gir sikling, manglende døgnrytme, manglende interesse for lyder og synsinntrykk, forskjeller i bevegelser mellom de to kroppshalvdelene, merkelige kroppsstillinger og mangelfull kontroll over hodebevegelser.
Virkningene av cerebral parese varierer fra individ til individ. Milde tilfeller gir bare litt underlige bevegelser og håndkontroll. De hardest rammede vil ha nesten ingen muskelkontroll, noe som påvirker både bevegelse og tale i stor grad.
Hvilket bilde tilstanden gir er også avhengig av hvilken del av hjernen som er skadet. En eller flere av disse symptomene er vanlige:

  • Stramme muskler og muskelspasmer (muskelstamninger)
  • Ufrivillige bevegelser
  • Problemer med de grovmotoriske ferdighetene (f.eks. å gå og springe) 
  • Problemer med finmotorikk (f.eks. å skrive og snakke)
  • Avvikende oppfattelse og bearbeiding av sanseinntrykk

Avhengig av hjerneskadens omfang kan CP også være knyttet til andre problemer som epileptiske anfall, læringsvansker og forsinket utvikling.
Skaden som er oppstått endres ikke, men virkningene kan forandres. I dette ligger det at en kan trene seg opp til bedre kroppsbeherskelse. Ting som for lite trening og for lite søvn vil ofte kunne virke negativt inn på koordinasjonsevnen. 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77