Søk

Du er her:

Hvordan hjelpe den demente

Det å ha omsorg for et familiemedlem som lider av en demenssykdom er en utfordrende og krevende oppgave både fysisk og psykisk. Det finnes forskjellige måter å håndtere situasjonen på. Her kommer noen ideer som har fungert for noen pårørende. Det er viktig å være åpen om sykdommen, forklare for venner og familie og ta imot hjelp så tidlig som mulig.

Strukturer hverdagen

Faste og stramme rutiner vil begrense antall beslutninger som skal taes og skape orden og system i en forvirret hverdag.
Faste rutiner vil kunne gi en trygghet.
Selv om rutiner kan være til stor hjelp er det viktig at hverdagen er så normal som mulig.
Prøv å behandle personen med demens slik du alltid har gjort.

Støtt personen med demens i å bevare sin selvstendighet

Det er nødvendig og viktig at personen med demens bevarer sin selvstendighet så lenge som mulig.
Det hjelper å bevare selvrespekten og det kan bli lettere for deg som pårørende å bære belastningen.

Hjelp personen med demens til å bevare verdigheten

Glem ikke at personen med demens har følelser. Unngå å diskutere personen med demens situasjon mens han/hun er tilstede.

Unngå konfrontasjoner

Alle former for konflikt fremkaller unødvendige belastninger for deg og den syke.
Unngå å bemerke mislykkede situasjoner eller at den demente ikke mestrer og bevar en rolig holdning. Dersom du blir sint forverrer det bare situasjonen. Husk at det dreier seg om en sykdom og at det ikke er pasientens skyld.

Gjør det enkelt

Formuler deg enkelt slik at personen forstår hva du mener. Gi en beskjed av gangen.

Bevar humor

Le med, ikke av, personer med demens. Humor kan gjøre det litt lettere for deg og den syke.

Fastlagte aktiviteter

Prøv og oppretthold eller start med fysisk kondisjon ved å gå turer. Det har en god effekt også på humør og velvære.
Fastlagte aktiviteter gir livet mening og styrker selvrespekten. Et menneske som engang styrte eget hjem, jobb som gartner, i butikk eller var leder av en bedrift, kan ha glede av å bruke evner som forsatt finnes.
Dette krever at du som omsorgsgiver og pårørende er oppmerksom og fleksibel i planlegging av aktiviteter.
Du må imidlertid huske at sykdommen utvikler seg hele tiden, og at personer med demens kan endre smak, antipatier og kunnskap.

Kommunikasjon

Etter hvert som sykdommen utvikler seg mister man sin gode samtalepartner. Kommunikasjonen blir vanskeligere, og du må alltid være den som er mest aktiv . Situasjonen kan gjøres litt lettere ved å:

  • Ta hensyn til syn og hørsel
  • Snakk tydelig og klart og ikke for fort
  • Vis ømhet og varme, gi gjerne en klem
  • Legg merke til kroppsspråk, mennesker som mangler ordene kommuniserer mye med kroppsspråket
  • Vær oppmerksom på ditt eget kroppsspråk
  • Pass på at du har personen med demens sin oppmerksomhet før du snakker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77