Søk

Du er her:

Klage og klagebehandling

Får du ikke slik helsehjelp du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på helsehjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med helsepersonellet du er i kontakt med eller du kan klage til Helsetilsynet(Fylkesmann) i det fylket hvor helsepersonellet arbeider.
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_6#§28

I denne lenken kan du lese om dine klagerettigheter.

 

 

 

 

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77