Søk

Du er her:

Kommunikasjon og stereotyp adferd

Kommunikasjon
Nesten halvparten mangler talespråk, og hos dem som snakker er språkkompetansen svært varierende.
Mange bruker verken tegn eller tale og har nesten ingen språkforståelse.
Noen kan snakke endel og forstå mye, mens andre igjen har et nærmest normalt språk, men likevel særlige problemer i forhold til gjensidig kommunikasjon.
En del kan gjenta mekanisk det andre sier uten at det virker meningsfylt i sammenhengen (ekkotale).
Talen virker ofte monoton.
Mimikkfattighet er vanlig.

Stereotyp atferd
Mange har et sterkt begrenset atferdsrepertoar preget av endeløse gjentagelser og "ritualer". Mange har vansker med å bruke leker på en funksjonell måte. De kan stille dem opp i lange rekker, samme rekkefølge hver gang. Å snurre hjulene på lekebilen kan synes mer interessant enn å kjøre den.
De viser ofte uvanlig interesse for ting som kan dunkes, svinges, snurres og luktes på, og ting som lyser eller blinker.
Enkelte liker spesielle lyder, mens andre unngår sterke lyder ved å holde seg for ørene.
Noen er veldig urolige og har et veldig høyt aktivitetsnivå, andre er passive eller fjerne.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77