Søk

Du er her:

Multisystemisk terapi (MST

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelige eller aggressive, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem. Les mer om MST her: http://www.atferdssenteret.no/multisystemisk-terapi-mst/category150.html

MST er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12-18 år som har alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelige eller aggressive, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem. Les mer om MST her: http://www.atferdssenteret.no/multisystemisk-terapi-mst/category150.html

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77