Søk

Du er her:

Hva er TrygghetsNett?

TrygghetsNett er for deg som er pårørende. Pårørende som har har barn eller ungdom med nedsatt funksjonevne eller har ungdom med rusproblemer. TrygghetsNett er også for deg som er pårørende til hjemmeboende med slag eller demens. Vi ønsker å støtte deg i den viktige jobben du gjør som pårørende.

Ved å delta i TrygghetsNett kommer du i kontakt med andre i samme situasjon, får dele og dikutere erfaringer, får tilgang til fagstoff og kan delta på ulike samlinger.

TrygghetsNett er enkelt å bruke, og du kan delta selv om du ikke har noen erfaring med data. Du får nødvendig opplæring!

"Gleden blir doblet og sorgen halvert", har en av deltakerne sagt om TrygghetsNett.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77