Søk

Du er her:

TrygghetsNett

TrygghetsNett er en kommunal tjeneste som er laget spesielt for deg som er pårørende. Det har vært liten tradisjon i Norge på å gi pårørende råd og veiledning. TrygghetsNett er et tjenestetilbud som varer over tid, og som stadig skal være i utvikling. Det er sammen med deg TrygghetsNett skal utvikles og utvides. For deg som er pårørende til hjemmeboende med slag eller demens eller har barn og unge med nedsatt funksjonsevne, kan TrygghetsNett muligens være noe for deg. Du kan lese mer om TrygghetsNett under www.12k.no. Eller du kan kontakte oss på:post@trygghetsnett.no  og på telefon 33 40 22 99.  

Velkommen til TrygghetsNett!