Søk

Du er her:

Pårørendes rettigheter

For at pårørende skal kunne gjøre bruk av sine rettigheter og utføre sine oppgaver, er de avhengig av tilstrekkelig informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelpen som gis.

I tillegg skal de ha informasjon om hvilke rettigheter og muligheter lovgivningen gir den pårørende.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77