Søk

Du er her:

Pårørendes rolle for en rusmisbruker

Brukernes behov og muligheter skal være utgangspunktet for tjenester, og en av de største samhandlingsutfordringene er at brukernes behov ikke tas nok hensyn til når tjenestene skal utvikles. Betydningen av og kunnskap om brukerperspektiv og brukermedvirkning må være forankret i ledelsen og hos de ansatte i tjenestene.

Pårørende vil ofte ha flere roller samtidig. Hvilke roller den enkelte pårørende innehar har betydning for hvordan de bør involveres i utredning og behandling av den som er syk.

Pårørende til personer med rusmiddelproblemer kan være en viktig ressurs, men blir dessverre ofte glemt av tjenestene. Belastningen pårørende utsettes for fører ofte til at de selv får behov for hjelp.

 Medvirkning fra brukere og pårørende skal styrkes for å sikre helhetlig behandling og rehabilitering.
 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77