Søk

Du er her:

Rettigheter som pasient

Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten og skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. På Helsedirektoratets side kan du lese mer om rettighetene dine som pasient og bruker. Hvorfor pasient og brukerbenevnelsen? Pasient er en spesialisthelsetjeneste betgenelse på oss, mens kommunen velger å benytte ordet bruker. Nødvendig med ulike betegnelser? Vet ikke, men slik er det ialle fall for tiden.

http://helsedirektoratet.no/lover/pasient-og-brukerrettighetsloven

 

Å vite hvilke rettigheter man har som pasient er viktig. Les gjennom dette slik at du kan bruke disserettighetene:

 

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77