Søk

Du er her:

Rettigheter for barn og unge med funksjonshemming

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for en rekke tjenester, tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette dokumentet er ment å gjøre det enklere å finne fram.

 

 

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77