Søk

Du er her:

Taushetsplikt

Personell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Vi snakke rogså om en moralsk taushetsplikt. Det kan bety eksplvis anår du ligger på sykehus eller er med i et nettverk kan en få opplysninge rom andre mennesker. Det å ikke formilde disse opplsyningene kaller vi "å ha moralsk taushetsplikt"

Men her kan du lese mer om helsepersonellets taushetsplikt:http://helsedirektoratet.no/taushetsplikt

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77