Søk

Du er her:

Rettigheter til kommunale tjenester

Det kan være vanskelig å finne frem i kommunene for å vite  hvem en skal snakke med og hvilke tjenester en kan trenge når ens ektefelle/samboer har fått en kronisk sykdom.  Nedenfor finner du også en samling av hefter som er utgitt av Norsk handicapforbund som kan gi deg svar på hva slags rettigheter du har.  

I lenken nedenfor finner du en oversikt over hvilke tjenester kommunen din har ansvar for. Les mer her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 

I  brosjyren  "Bruk dine rettigheter," finner du 11 hefter som opplyser om hvilke rettigheter funksjonshemmede har i henhold til lover og forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at det kan være endringer i satser og lovverk etter at heftene ble trykket.

Nedenfor finner du også en samling av hefter som er utgitt av Norsk handicapforbund som kan gi deg svar på hva slags rettigheter du har.

 http://www.nhf.no/index.asp?mal=2000&id=61171

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77