Søk

Du er her:

Velkommen

TrygghetsNett er en kommunal forebyggende tjeneste som skal støtte deg som pårørende i dagliglivet. Tjenesten kombinerer nettbasert formidling av fagstoff og erfaringsutveksling med sosial nettverksbygging.

Å være pårørende kan i mange tilfeller oppleves som krevende og vanskelig, og mange opplever perioder med stress, sorg, skam, isolasjon, uro og en stor grad av usikkerhet om fremtiden. Det kan være vanskelig for pårørende å ta vare på egene behov, og noen opplever isolasjon og tap av nettverk.

Pårørendes holdning til sine nærmeste som har, eller får en ruslelatert lidelse, er av stor betydning for rehabiliteringen. Tradisjonelt har pårørende fått bære mye skyld, skam og ansvar for sine nærmeste som nettopp har startet eller som over tid har utviklet et rus- og avhengighetsproblem. Støtte, opplæring og veiledning av pårørende vil være en viktig innsats for å hjelpe den rusavhengige i den videre utvikling og oppfølging. Vi tror at du gjennom TrygghetsNett kan kan bedre samhandlingen med hjelpeapparatet, gi deg muligheter for å dele erfaringer med andre pårørende i samme situasjon og sist men ikke minst, sette deg bedre i stand til å håndtere din nye situasjon. Vi ønsker deg velkommen, og håper at TrygghetsNett kan gjøre din hverdag noe lettere.

​Pårørende er en viktig ressurs i behandling av personer med psykiske lidelser og rusproblemer og et samarbeid mellom pårørende og helsepersonell er viktig.

​Pårørende er ofte sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og kunnskap om den som er syk.
Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:
  • redusere faren for tilbakefall
  • føre til færre symptomer
  • bedre pasientens evne til å fungere normalt
  • gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende
Et godt samarbeid med pårørende er viktig i alt klinisk arbeid rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Med nedleggingen av de store institusjonene innen psykisk helsevern har behandlingstiden ved innleggelser i spesialisthelsetjenesten gått betydelig ned. Samtidig har kommunehelsetjenesten fått økt ansvar for behandling og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser. Dette har ført til at pårørende i større grad enn tidligere involveres i omsorgen for familiemedlemmer med psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77