Søk

Du er her:

Ulike rustyper

Her finner du faktainformasjon om ulike narkotiske stoffer. Teksten er hentet fra Fakta om narkotiske stoffer som Helsedirektoratet har utarbeidet sammen med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Her kan du lese mer om ulike narkotiske stoffer:

http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_narkotika/

Her kan du lese om alkohol:

http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_alkohol/

Her kan du lese om dop:

http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_narkotika/doping/

Har du spørsmål i etterkant av lesingen, kan du henvende deg til basen eller spørre de andre deltakerne på forumet.