Søk

Språk og stimulering

Foreldrene er barnas største ressurs. Alle gode faglige meninger og tiltak må planlegges sammen med foreldrene og ta utgangspunkt i deres verdisyn og hva de synes er viktig for barnets trivsel og utvikling.

Språkutvikling (talespråk) er kanskje den aller svakeste funksjonen hos barn med Downs syndrom. Artikulasjon (uttale) er vanskelig både på grunn av anatomiske og motoriske forhold, og talen er ofte utydelig selv i voksen alder. Av størst betydning allikevel deres reduserte evne til å bearbeide hørselsinntrykk (auditiv persepsjonssvikt) og omsette det til talespråk. Evnen til å bearbeide og huske synsinntrykk (visuell persepsjon) er bedre, og dette er bakgrunnen til at de lærer tegnspråk lettere.

Innføring av "tegn til tale" allerede fra slutten av første leveår gir barna en god og tidlig mulighet for kommunikasjon, før de selv oppnår verbalt språk. Oppfølgingsundersøkelser viser også at barn som bruker tegn får et tidligere og bedre talespråk. I Norge har vi liten erfaring med metoder som lærer barna leseteknikker allerede fra 3års alder og den positive effekten dette senere har på språkutvikling, lese og skriveferdigheter. Metoden blir nå testet ut og kan også bli et tilbud i fremtiden, som et supplement til tegnspråk.

For alle barn er det første leve året et viktig år. Det er mange nye inntrykk og mye å lære. Det er det samme for barn med Downs syndrom. Gjennom tilrettelegging av barnets hverdag kan du stimulere barnets utvikling. Alle barn har sin egen personlighet, noen er mer aktive enn andre. Det viktigste er å gi barn glede over å bevege seg, aktivitetene skal være lystbetont. Da stimulerer du barnet til egen aktivitet. I linken ”tidligstimulering” finner du noen tips til forskjellige måter å stimulere barnet på, som eksemeplvis babymasasje, munnstimulering, sansestimulering, og motorisk stimulering.
Det anbefales å ta kontakt med fysioterapeut for å få individuell veiledning. Du kan ringe kommunehelsetjenesten for å få kontakt med en fysioterapeut som arbeider med barn, hvis ikke sykehuset eller helsestasjon har gjort dette. Et barn med Down syndrom trenger vanligvis ikke et spesielt treningsopplegg. Men med litt veiledning kan dere i fellesskap legge forholdene til rette for å stimulere utvikling for barnet ditt.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77