Søk

Du er her:

Fagstoff

Her er det lagt inn faktakunnskap om ulike diagnoser. Det er dere som er brukere av TrygghetsNett som skal komme med forslag om hva slags fagstoff som bør inn, omfanget og mengden. Meld ønsker om endringer, korrigeringer, nytt stoff o.l inn til diskusjonsforumet. Personalet ved basen vil skrive ned ønsker forså å legge det inn i basen.

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77