Søk

Tourettes syndrom

Hva er Tourettes syndrom? Tourettes syndrom er en arvelig, neurologisk tilstand, som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare vokale lyder, som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger. Tourettes syndrom er oppkalt etter den franske nevrologen, Gilles de la Tourette, som var den første som beskrev tilstanden i 1885, og hans beskrivelse er omtrent slik vi i dag kjenner tilstanden.

Symptomene ved Tourettes syndrom starter vanligvis før 18 års alderen, de fleste allerede tidlig i skolealderen. Tourettes syndrom finnes hos mennesker fra alle etniske grupper, og finnes 3-4 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner.  
Det naturlige forløp av Tourettes syndrom varierer betydelig fra individ til individ. Selv om tilstanden kan variere fra meget lette tilfeller til en svært alvorlig tilstand, så har de fleste individer kun en lett grad av symptomer.
Diagnose og behandling krever ofte spesiell erfaring, men det er en økende forståelse for syndromet i de forskjellige fagmiljøer. I enkelte tilfeller er det nødvendig å henvise videre til fagfolk som har spesiell interesse for dette syndromet. Takket være det arbeid som Norsk Tourette Forening har utført gjennom snart tjue år så er det nå en økende kjennskap og forståelse i befolkningen for dette syndromet.

Norsk Tourette Forening bidrar med informasjon om syndromet og kan knytte kontakt til fagfolk som kan påta seg videre diagnostisering og behandling.
Oversikten tar for seg mange aspekter ved Tourettes syndrom, men det er viktig å understreke at selve tilstanden Tourettes syndrom først og fremst handler om tics.
 

 


 

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77