Søk

Du er her:

Ulike grader av demens

Demens er en tilstand som er under endring. Nedenfor beskrives tre ulike grader ev demensutvikingen.

Mild grad av demens

Da sykdommen utvikler seg gradvis er det vanskelig å angi presist tidspunkt når sykdommen starter.
Vanlige symptomer i denne fasen er:

 • Mister hukommelsen, særlig korttidshukommelsen
 • Mistenksom, beskylder andre for å ha stjålet ting som i realiteten er forlagt
 • Mister tidsperspektivet
 • Går seg bort på kjente steder
 • Vanskeligheter med å ta beslutninger
 • Mangler initiativ
 • Blir deprimert og aggressiv
 • Taper interessen for aktiviteter

Moderat grad av demens

Her er symptomene mer tydelige og personen begynner å få problemer med å takle sin hverdag.

 • Blir mer glemsom, især med tanke på nylige hendelser og navn
 • Vanskelig med å bo alene uten at det oppstår problemer av ulike slag
 • Kan ikke lenger lage mat, gjøre rent og handle inn mat
 • Glemmer å vaske seg
 • Glemmer å spise
 • Blir avhengige av hjelp fra andre
 • Har brukt for hjelp til personlig hygiene, toalettbesøk, bading og påkledning
 • Har problemer med å snakke
 • Kan ha tendens til å vandre rastløs omkring eller på annen måte vise uvanlig atferd
 • Finner ikke frem i nærområdet
 • Ha hallusinasjoner eller vrangforestillinger

Alvorlig grad av demens

På dette stadiet er personen med demens totalt avhengig av andre. Hukommelsessvikten er tydelig, og de fysiske symptomene blir enda mer tydeligere enn under moderat grad.

 • Glemmer at en nettopp har spist
 • Gjenkjenne ikke familie og venner
 • Gjentar stadig, de samme setningene eller lydene
 • Være inkontinent fra tarm og blære
 • Trenge hjelp til å spise, vaske seg og kle på seg
 • Oppfører seg ukritisk på offentlige steder.
 • Har problemer med å gå
 • Bli aggressiv i situasjoner hvor den demente opplever seg truet

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77