Søk

Du er her:

Ulike typer av hjerneslag

Hjerneslag blir som regel delt inn i to hovedgrupper:

  • iskemisk hjerneslag
  • hemmorragisk hjerneslag

Ved iskemisk hjerneslag, som utgjør ca 85 - 90 % av alle hjerneslag, inntreffer en avlukning av blodåre og blodtilførselen til deler av hjernen blir helt eller delvis blokkert. Iskemisk hjerneslag blir vanligvis igjen inndelt i to typer:

  • Embolisk hjerneslag
  • trombotisk hjerneslag

Ved en embolisk betinget hjerneslag, løsner et embolus ( er en partikkel som flyter i blodet gjennom blodårene) og flyter med blodstrømmen inn i stadig mindre arterier, inntil den kiler seg fast og hindrer blodets gjennomstrømning. Et embolus er ofte en blodpropp, men kan være andre ting som fett, luft eller plaque som blir revet av fra en åreforkalket blodåre. Et embolus kan også dannes ved at hjertet slår inneffektivt som igjen kan føre til tromber.

Ved et trombosisk hjerneslag vandrer ikke blodproppen med blodstrømmen, men den bygger seg opp i hjernens kartre og fører til slutt til en avlukkning av blodåren på det stedet der tromben dannes.

Hemmoragisk hjerneslag, eller intrakraniell blødning , skjer i ca 10 % av alle hjerneslag. Det skjer ved at en blodåre brister, som igjen fører til blødning i området. Hjerneblødning bærer med seg en høyere risiko for død og alvorlig invaliditet enn ved et iskemsik hjerneslag.

Sjelden type

Venøs obstruksjon kan hemme blodgjennomstrømningen i hjernen i en slik grad at det oppstår iskemsik hjerneslag. Dette inntreffer vanligvis ved den sjeldene sykdommen sinusvene trombose.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77