Søk

Du er her:

Ungdomsgarantien

Informasjon om  ungdomsgarantien finner du dette bl.a. in Veileder IS-1505 fra Helsedirektoratet: ”Vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling”. Denne er under revisjon, men ny utgave har ikke kommet enda. Du finner den gjeldende på nettet, last ned her:.  http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/vurdering-av-henvisninger-til-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-/Sider/default.aspx   

Bestemmelsene om vurdering av henvisning innen 10 virkedager finner du under punkt 1.4.1. Når det gjelder behandlingsfrist for rettighetspasienter, herunder de med ungdomsgaranti , se punkt 1.4.3.

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77