Søk

Utredning

I Norge foretas utredning og diagnostikk ved mistanke om autisme oftest av barne- og ungdomspsykiatrien eller ved barnehabiliteringen. Oppgavefordelingen varierer noe fra fylke til fylke og enkelte steder deler de to instansene på disse oppgavene. Den norske lægeforening utga i 1996 en veileder i barne- og ungdomspsykiatri hvor det blant annet beskrives hva de oppfatter som nødvendig og tilstrekkelig. Praksis fra enhet til enhet kan variere og det er derfor nyttig med en slik standard som referanse for å kunne ivareta oppgavene godt nok.

Informasjon fra familie, helsepersonell og pedagogisk personell, samt observasjon og intervju av barnet er nødvendig grunnlagsmateriale. Den innsamlede informasjonen vurderes med henblikk på barnets atferd for å undersøke om den er aldersadekvat;

  • mestrer barnet ting andre barn på samme alder mestrer
  • har barnet en språkutvikling som forventet av barn på dette alderstrinnet
  • hvordan opptrer barnet i sosiale sammenhenger
  • leker barnet med andre barn slik man forventer for alderen
  • i tillegg vil det være av betydning å vurdere eventuelle somatiske lidelser samt å innhente beskrivelser av barnets emosjonelle utvikling

Eksterne lenker

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77