Søk

Du er her:

Vaskulær demens

Vaskulær demens er en fellesbetegnelse for demens der årsaken enten er betinget av ett eller flere hjerneinfarkt, en skade eller sykdom i hjernens blodkar, eller av manglende blodtilførsel og derav surstoffmangel til hjernen. Det skal være tidsmessig sammenheng mellom infarktet eller dryppet og den kognitive svikten.

Symptomer

Symptomer kan inntreffe enten gradvis eller brått. Det er korttidshukommelsen som først blir rammet. Sykdommen utvikler seg trinnvis hvor den mentale tilstanden blir verre, så stabiliserer den seg, muligens forbedrer seg litt før den igjen forverrer seg.
Episoder med plutselige forvirringer er ganske vanlig.

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77