Søk

Du er her:

Vern for eldre

Overgrep blir ofte forbundet med skyld og skam og kan være vanskelig å snakke om.

"Vern for eldre" hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Her finner du 2 opplæringsprogrammer:

  1. Om overgrep mot eldre
  2. Om overgrep i institusjon

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

 

 

 

Kontakt

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77