Søk

Videregående opplæring

Alle har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. Ungdom med spesielle behov har rett til inntil to ekstra års videregående opplæring når dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte.

Opplæringsloven § 3-1
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-003.html#3-1

Spesialundervisning

Opplæringsloven, kapittel 5
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html 

Spesialundervisning utløser plikt for skolen til å utarbeide individuell opllæringsplan (IOP)    

Opplæringsloven § 5-5
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html#5-5

Folketrygdloven § 11-4
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-035.html#11-4

Oppfølgingstjenesten

Opplæringsloven § 3-6
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-004.html#3-6

Folkehøgskoler

Informasjonskontoret for folkehøgskolen,
http://www.folkehogskole.no/

Utdanning

Tilrettelegging av høgskoler og universiteter
Studiestedets ansvar
http://www.lanekassen.no/

Hjelpemidler under utdanning

Hjelpemiddelsentralen
http://www.nav.no/1073751635.cms

Folketrygdloven kap. 10
http://www.lovdata.no/all/tl-19970228-019-034.html

www.ergostart.no 

TrygghetsNett                            e-post: post@trygghetsnett.no                            telefon: 95 98 57 77